D

dada — tonton; buah ~ – bagod;

dadak — sompong

dadu — ?

daerah — siou; ~ yg jauh – siou na madaoh

dagangan — boniaga, tigatiga; berdagang – marboniaga, martigatiga; pedangang – partigatiga, parboniaga;

daging (1) — daging

daging (2) — badan, angkula: “sehingga keduanya itu menjadi satu daging” – “anjaha gabe sadaging do sidea na dua ai?”

dagu — osang, osangosang; bertopang ~ martungkol osang

dahaga — horahan

dahak — kohak; mendahak – markohak; selalu mendahak – markohaki

dahan — dangkah; berdahan – mardangkah; memotong dahan – mandangkahi; cabang pohon – dangkah ni hayu; dahan-dahan – dangkah-dangkah; dahan mati – ranggas; (jmk) ranggas-ranggas; bercabang-cabang – mardangkah-dangkah, mardangkahi;

dahi — pardompakan

dahulu — hinan, nabaruon, na baru ondi?; dahulu kala – nahinan; mendahului – manlobei; dahulu mendahalui – marsilobei-lobeian 

daki (1) — tangkog; mendaki – manangkog; mendaki ke bukit – nangkog hu dolok; pendakian – ?

daki (2) — kulit berdaki – ?

dakwa — adu?

dalam — bagas; kedalaman – hinabagas?; dalam sekali – bagas tumang; pedalaman – parbagas?: orang pedalaman – halak parbagas-bagas?

dalih — sidalian; berdalih – marsidalian

damai — damei, sonang; kedamaian  – hadameion/hasonangan: dalam kedamaian – ibagas hadameion/hasonangan; mendamaikan/menengahi – padameihon, manongahi; berdamai – mardear;

damar — damar

dampak – panghorhon; berdampak – mangkorhon: berdampak pada – mangkorhon bani

dampar — dempar; terdampar – tardempar (Kis Rasul 27:17)

dan — pakon, janah

danau — tao; danau Toba – tao Toba

dandan — ?

dandang n dondang, hudon tombaga

dangkal — damok;

dapat — dapot; mendapat – mandapot; mendapatkan – manjumpahi; didapat, diperoleh – dapot; mudah didapat – urah dapot; urah jumpah?;

dapur — tataring, dapur

dara — anak boru

darah — daroh; naik darah – ?

darat — tanoh

dari — hun; dari sini – hunjon; dari situ – hunjin

darmawisata — ?

darurat — ?

dasar — ondol; ondolan; berdasar – marondolan; berdasarkan – marondolan bani;

datang — roh, mendatang – na roh, na sihol roh: waktu mendatang – panorang na sihol roh; mendatangi – manrohi; didatangi – irohi; kedatangan – parroh; sudah datang – domma roh, ‘ma roh, pendatang – partoloh

datar — ?

datuk — datu

daulat — ?

daun — bulung; daun kelapa muda untuk perhiasan – lambei gorsing; daun sirih – demban; daun-daunan – bulung-bulung

daya — golle, gogoh, horok; tidak berdaya – lang margolle, seng marhorok

dayung — hole, luga; mendayung perahu – manluga; mendayung sepeda – manggohet?; pendayung – palluga

debap — labab; berdebap – manlabap

debar — dojob?; berdebar – mardojob; berdebar-debar denyut jantung – dojob-dojob taroktok, taroktokon;

debat — sual; tukang debat – parsual-sual?; berdebat – marsual; perdebatan -?;

debu — orbuk; berdebu – marorbuk, orbukon

debur — dobur?

dedak — ut?

definisi — definisi

degil — ?

dekat — donok, dohor, hombar; berdekatan – padohor-dohor, pahombarhombar; mendekati – mandohori, mandohor-dohori; saling mendekati – masidohoran; mendekat ke arah – mamparayak?; mendekatkan – ?mendekatkan kuping – paeleng pinggol; mendekatkan – padonokkon; mendekat-dekati – padonok-donokkon; paling dekat – sidonokan, sidohoran

delapan — ualuh; delapan puluh – ualuh puluh; delapan ratus – ualuh ratus; yg depalan ratusan – parualuhratusan

demam — milas; penyakit demam – milas borgohan.

demikian — demikian adanya – nai ma dongni?

dempul — rohat, sihat?, ulhot?; mendempul – manrohat, mangulhot, manihat?

denda — ?

dendam — ?; balas dendam – ?

dendang — ?

dengan — pakon; dengan hormat – pakon hormat

dengar — bogei, tangar, tangi; mendengar – manangar; memperdengarkan – patangarhon, pabogeihon; sedap didengar – jenges/sodap tangaron; pendengaran – panagar; dengar dg cermat – tangi; dengarkan(lah) dulu – tangar lobei

denging — linging; berdenging – marlinging, marlinginglinging

dengkul — ?

dengkur — ?

denguk — lunguk; mendenguk – manlunguk

dengus — ?

dentang — latang; berdentang – manlatang

denting — liting; berdenting – manliting; berdenting-denting – manliting-liting

dentum — lutum?; berdentum – manlutum;

depa — holak?

depan  — lobei; ke depan –  hulobei; masa depan – ?; mengedepan – palobeihon; ke depan – hulobei; hulobeian;

dera — lonsing?; mendera – manlonsing?; didera – ilonsing?

derai — herbe; tergantung berderaiherbe-herbe?

derak — ?

derap

deras — doras; menderaskan – padaoraskon; hujan deras – udan na doras?;

derik — derek; menderik – marderek; berderik – ?; berderik-derik – marderek-derek

dering — diring; berdering – mardiring

derita — taron; menderita – manaron; penderitaan – sitaronon, hangaluton; menderita kesesusahan – marsitaronon; sependeritaan – sapananaronan: teman sependeritaan – hasoman sependeritaan

derma — ?

dermawan — panumpak

deru — hasak, aloling; menderu – marhasak; deru gelombang – parhasak ni galumbang? 

desa — huta;

desah — ?

desak — elek; mendesak – mangelek-elek? 

desas-desus

dewasa — magodang; baptis dewasa – tardidi magodang

dewata — naibata

di — i; disini – ijon; disana – ijan, ijai; dibawahitoruh;

dia — ia, bana; dari dia – humbani, humbana

diam — sip, soh; mendiamkan – pasiphon; didiamkan – ?; pendiam – parsip, parsipsip; diam tidak jalan – soh lang mardalan

didih — gurgur, mendidih – gurgur?magurgur?; dididihkan – ipagurgur 

didik — ajar; mendidik – mangajar; dididik – iajar; pendidikan – pangajarion

dikau — ho

dikit — otik; sedikit – otik; bedikit-dikit – marotik-otik?; sedikit-dikaitnya – silanganni?

dinding — dinding; dinding kayu/papan – dingding papan; dinding tepas – dingding topas; anyaman bambu bahan dinding – topas

dingin — borgoh; kedinginan – borgohan; kedinginan sp menggigil – mangkutur halani borgohan;

dini — sogod; dini hari – sogod ni ari

diri — diri; pendirian – hajongjongan; mendirikan – pajongjongkon; sendiri – sahalak: saya datang sendiri –  au roh sahalak au; sendirian – ?: ia datang sendirian – roh ia sahalaksi; sendiri-sendiri – sahalak-sahalak?; menyendiri – ?; berubah pendirian – marubah pingkiran?; tidak tetap pendirian – ?; jati diri – hadirion

disiplin — disiplin; berdisiplin – mardisiplin

doa — tonggo; berdoa – martonggo; mendoakan – manonggohon; didoakan – itonggohon; pendoa – partonggo; kebaktian doa – partonggoan

doa — tonggo; berdoa  – martonggo; mendoakan – manonggohon; didoakan – itonggohon; pendoa – partonggo, sipartonggo; kebaktian doa – partonggoan

dodol — dodol

dokter — doktor

domba — biribiri

dompet

dongak — dirgak, mendongak – mandirgak; mendongakkan – padirgakkon

dongeng — turi-turian

dongkel –

dongkol –

dorong — onjar; mendorong – mangonjar; terdorong – taronjar;

dosa — dousa; orang pedosapardousa: pedosa besar – pardousa banggal; pengampunan dosa – hasasapan ni dosa; mengaku dosa – mansopotkon dosa; pengakuan dosa – panopotion bani dosa;

dua — dua; kedua – paduahon; duabelas – sampuluh dua; keduanya – haduasi; membagi dua – mambagi dua?

dubur — ?

doyan — rosuh, marosuh tumang: doyan makan – marosuh tumang mangan

dua — dua, duabelas – sampuluh dua; kedua – haduasi; kedua-belas – hasapuluhduahon

dubur

duda

duduk — hundul; duduk-duduk – hundul-hundul; menduduki – manghunduli; diduduki –  ihunduli; mendudukkan – pahundulhon; tempat duduk – hundulan

duga — agak; menduga – ?; tdk diduga – seng pangagakan; tdk dpt diduga – ?

duka — ?; duka cita – pusok ni uhur; berduka, berduka cita – marpusok uhur; sangat berduka – marpusok ni uhur banggal

dukun — datu, na marpambotoh; dukun beranak – sibasoh

dukung — tungkol; dukungan – ?mendukung – ?; saling mendukung – marsitungkolan

dulang — ?

dulu — lobei, hinan; dahulu – nahinan; – yg dulu – na lobei; zaman dahulu – tingki na basaia; (ke) sini dulu engkau – hujon ho lobei; mendahulukan – palobeihon; mendahului – manlobei; suka mendahului – palobei-lobehon?; lihat dulu – torih lobei

dunia — dunia, tanoh, hasiangan; dunia ini – anoh on, hasiangan on; dunia fana – tanoh partangisan

dupa — dahupa, daupa

duren, durian — durian

durhaka

duri — suga; berduri – marsuga; terkena duri – hona suga, suGA; penuh duri – marsuga-suga; duri ikan – suga ni dengke

dusta — ladung; pendusta – parladung; saksi dusta 

dusun — dusun, huta

duyun — odor; berduyun – marodor; berduyun-duyun – marodor