M

maafn santabi, tabi

mabuka mabuk; mabuk-mabukan – v ?; memabukkan – pamabukkon: minuman itu tdk ~ – minuman in lang pamabukkon; pemabuk – n parmabuk

madun manisan;

mahala harga, mahol; mahal bicara – lang parsahap-sahap; kemahalan – mamaholtu

mahir — paja; membuat mahir – papaja; papajahon; dibuat mahir – ipapaja

mahkotan sortali; mahkota kehidupan – sortali hagoluhan; bermahkota – marsortali; bermahkotakan – marsortalihon; memahkotai – marsortalihon

mainv maen; main kartu – markartu, maen kartu (= judi); main mata – maen mata, mangkirdop; main-main – goro-guro, maen-maen; bermain-main – marguro-guro, marmaen-maen; memainkan – ?; mainan – guro-guro; main-mainan – songon siguro-gurohonon: jangan gunakan uang itu sbg ~ – ulang bahen duit in songon siguro-gurohono; permainan – n guro-guro;

majal — a majol?

majuv maju; memajukan – pamajuhon: mari kita ~ simalungun – eta hita pamajuhon simalungun; kemanuan – n hamajuon: ~ teknologi – hamajuon ni teknologi

makap halani ai

makamn tanoman; memakamkanv mananomhon

makanv mangan, pangan: makanlah – pangan ma; makanann sipanganon; memakan – mangankon; dimakan – ipangan;

maki

makin — adv lambin: makin banyak – lambin buei; makin lama – lambin dokahni; semakin – lambin: semakin saya yakini – lambin martongon do au

maklumv maklumlah – lang nihata, nai ma

malamn borngin; tengah malam – tongah borngin; malam-malam – borngin-borngin; siang malam – arian borngin; bermalam – marborngin; kemalaman – habornginan:~ di jalan – habornginan i dalan;

malaikatn malekat

malapetaka — hinamagou?

malasa rayoh, marayoh; agak/sedikit malas – marayoh-rayoh, rayohan;

malua maila, mela; mempermalukanv pamelahon, pailahon, pabadorhon; saling mempermalukan – marsipailaan?, marsipabadoran; dipermalukan – ipabador; malu-malu – maila-maila; terkena malu – tarilah, tarmela, tarbador

mampeta jut, sumpol;

mandiv maridi; mandi-mandi – maridi-maridi; air mandi – bah paridian; kain mandi  basahanmandi uap tradisional (dg rempah-rempah/dedaunan) – maruhup; memandikan – paridihon; permandian – pandidion, ianan paridian;  mempermandikan – padidihon

mana — ija; kemana – huja; dari mana – hunja; dimana-mana – ija-ija; bagaimana  – sonaha; kadangkala – salisali;

manfaat — guna, tuajuh?

mangga — mangga

mangkok — mangkuk

mangu — termanguv jondo; termangu-mangu – jondo

manja — unjah;

manis — matobu; terlalu manis – matobutu; paling manis – sitobunan

mantapjonam, hot? 

mantera — tabas mangmang ni guru

manusian jolma, manisia; kemanusiaan – hajolmaon

mapan — jonam?

marahv gila, manggila; marah-marah – mangila-gila; marah sekali – gila tumang; memarahi – manggilai; dimarahi – igilai; mendatangkan marah – paroh gila; kemarahan – n gila ni uhur;

margan morga; semarga – samarga; beda marga – legan marga; perkawinan semarga – mardawan begu; apa marganya – aha margamu

mari p barah,hayop

martil — parpalu

masomas; mas kawin  – boli, tuhor

masan panorang; masa tanam  – panorang marsuan; masa datang – panorang na sihol roh; masa lalu – panorang namasa kanak-kanak – panorang hadakdanakon;

masyarakatn holmouan ni jolma, na mabuei, simbuei

matan mata, panonggor; mata air – bah tubuh; semata-mata – pitah?

mata-mata — parhakap (lih. kahap);

matia matei, marujung, marujung goluh, parlobei; ~ tiba-tiba – matei sompong; ~ tenggelam – matei mogap, matei manongnong; hidup atau ~ – manggoluh atap matei; pura-pura mati – ipamatei-matei; mematikanv pamateihon; dimatikan – ipamatei; kematian – n hamateian; mati-mati – adv matei-matei; mati-matian – marbois gogoh; bermatian – marmateian;

mauadv ra, oji; kemauan – haraon; tidak mau – seng ra; semau – uhur-uhur; semau gue – uhur-uhurhu; semau-maunya – uhur-uhurni; maupun – p agepe;  

mediasi — panongahion;

mediator — panongahi

medio — partongahan; ~ Januari – partongahan ni (bulan) Januari

meditasiv meditasi; marmeditasi – bermeditasi

mega  — hombun

megaha jenges tumang, jilei; bermegah, bermegah-megah – ?

meja — meja

mekara hombang?

melas, memelas – ?

melekv buha panonggor; melek-melekan – melek-melekan

melempema 1 gabuk; 2  rayohan

meleng – ?

melotot — lih. pelotot

meluluadv pitah; kerjanya tidur ~ – horjani pitah modom

memangadv sasintongni; ~ kau yg salah – sasintongni ho do lepak

memar — marmor?

membalv muntul

mempanv mampan; tdk mempan – lang mampan, hobal; tdk mempan omongan – hobal hataon

mempelain mempelai laki-laki – parunjuk, siparunjuk

mempelammangga (Mangifera indica)

menakn (halak) na sangap-sangap

menangv monang; memenangkan – v pamonangkon?; dimenangkan – ipamonang; pemenang – siparmonang;

menantu — hela (lk); parumen (pr); (acara adat) menyambut menantu pr di rumah mertuanya – paroh parumaen?

menara — manara

mencak — dihar; mencak-mencak – mandihari

menceng – ambal

menca-mencle — lang sihaporsayaon, lang tarjolom hatani 

menclokv sogop,tangkol, manangkol

mencong — seder, sedeng

mencret — lih. menceret

mendiangn ondi, na dob parlobei; bapak ~ – bapa ondi

mendinga dearan; mendingan – hun dear: sudah mendingan – domma hundear

mengapa — mase

mengertiv mangarusi

mengkal — mongkol

miang — rogon; jenis bambu yg miangnya banyak – buluh rogon

mintav pindo; meminta – mangindo: ~ dg hormat – mengindo pakon hormat; memintakan – mangindohondiminta – ipindo; yang diminta – na pinindo; permintaann pangindoan; peminta-mintan pangindo-indo;

minum v inum,minum; meminum – manginum; minuman – siinumon?, minuman; tukang minum (minuman keras) – parminum 

mirip — (tt wajah) mambuat bohi: mirip bapanya – membuat bohi ni bapani;

mohon — v elek, memohon – mangelek, mangelekhon, mangindohon; dimohon – ielekhon, ipindohon; permohonann elek-elek, pangindoan; memohon berkat Tuhan – mangindohon pasu-pasu ni Naibata

moncong — n unsum; memoncongkan – paganjang unsum;

mondarmandir — hujai-hojon, mebat-ebat

montok — a?

monyet — n bodat;

moyang – n nalobei

mufakat — riah, pokat;

muntaber — mutah tolkas

musang — galot;

musibah — sitaronon, na masa pusok uhor

musikn musik; bermusik – marmusik; pemusik – parmusik

musimn musim, ari, panorang; musim (peng)hujan – musim/panorang/ari parudan; musim kering – musim/panorang/logo ari; musim tanam – panorang panuanonkon; musim durian – musim/panorang durian; musiman – marpanorang: hama ini (datangnya) ~ – naborit on (rohni) marpanorang

muskila mahol, payah

muslihat — akal-akal; muslihat iblis – akal-akal ni sibolis

musnahv bois, ripas, siap; memusnahkan – mamboiskon, mansiapkon, manripaskon; pemusnahan – panripaskonon, pamboiskononkemusnahan – n parbois, parripas 

mustahil — ?

mustajab — ?

musti — ningon, maningon; musti jadi – maningon saud

musuhn munsuh, imbang; memusuhi – v manmunsihi?; dimusuhi – imunsuhi; permusuhan – parmunsuhan.

musyawarahn parsahapan, riah; bgm hasil musyawarah – sonaha dapot ni riah/parsahapan