H

habis — bois; menghabiskan – mamboiskon; dihabiskan – iboiskon; penghabisan – parpudi

hadang — ambat; menghadang – mangambat; dihadang – iambat;

hadap — adap, dompak; menghadap – mangadap: menghadap raja – mangadap raja; hadapan – lobei: di hadapan Tuhan – i lobei ni Naibata; terhadap sesama manusia – dompak hasoman jolma; menghadap kanan – dompak siamun; berhadapan muka – padompak bohi; berhadap-hadapan – padompak-dompak; maju menghadap musuh – laho mandompakkon musuh;

hadiah — sebere-bere

hadir — roh: hadirlah ya TUhan  – roh ma Ham o Tuhan;

hafal — apil; menghafal – mangapil; hafalan – siapilon

haid — pantang ni ulos?

hajar — lonsing, pinsang; menghajar – maminsang, manlosing

hajat — horja

hak  — hak, toktok, jambar?, parbagianan;

hakim — panguhum

hal — pasal?

halaman — alaman;

halang — onding, ambat; menghalangi – mangambati, manundati; dihalangi – iambati; penghalang – ambat-ambat; halangan – abad, abad-abad

halau — alai; menghalaumangalai; dihalau – ialai

halimun —

halus — (permukaan halus dan licin) – lemes; menghaluskan – palemeskon; dihaluskan – ipalemes; dihalus-haluskan – palemes-lemes: bicaranya ~ – ipalemes-lemes sahapni.

hama — 

hambar — lang mardai

hambat — ambat; menghambat – mangambat; dihambat – iambat; yg menghambat – pangambat; habatan – ambat-ambat?

hambur — abur; berhamburan – marabur-abur; menghambur – marlintun; menghamburkan – mangabur; menghambur-hamburkan – mangabur-aburhon: ~ uang – mangabur-aburhon duit; terhambur – tarabur-abur? 

hamil — dear angkula; hamil tanpa suami – dear angkula tapi lang manlangkah ope?; sudah hamil – domma dear angkulani;

hampa — lambang (ttg padi)

hampir — dohor, singgip; sihol ma?; hampir tiba – laho das; hampir petang – laho bod (ma ari); hampir terang – laho siang?; menghampiri – mandohori; dihampiri – idohori; hampir penuh – singgip (ma) gok 

hancur — seda, maseda, rasei, dantur; hancur luluh – marasei, madantur (ttg benda yg bisa busuk); hancur hatiku – ?; menghancur leburkan – manriseihon, manripaskon

hangat — milas; air hangat – bah milas; hati hangat/gembira – malas uhur

hangus — mosog;

hantam — basbas, lipat

hantu — begu

hanya — 1 pitah: saya hanya bertanya – pitah manungkun do au; 2 tapi: boleh disini hanya jangan ribut – boi do ijon tapi ulang gosou; hanya sedikit – pitah otik, otik hansa, 

hanyut — mayup, maup, baor, mabaor; menghanyutkan – mangayupkon, mambaorhon; dihanyutkan – iayupkon, ibaorhon; menjadi hanyut – mayup; terhanyut – mayup-ayup?;

hapus — apus, usah, sasap; menghapus – manasap: ~ dosa – manasap dosa; dihapus – isasap; menghapuskan – mangapuskon?; terhapus – domma isasap/iapuskon; penghapus – pangapus; penghapusan – pangapusion, panasap?

haram — pantang, na ulang, na so malo

harap — arap, sinta; yg diharapkan – sininta, pininta; mengharap – mangarap; mengharapkan – mangarapkon; diharap – iarap; diharapkan – iarapkon; harapan – arapan, sininta?; pengharapan – pangarapan; berpengharapan – marpangarapan;

hari — ari; tiap hari – siap ari, ganup ari; hari pekan – ari tiga; bukan hari pekan/minggu – ari holang; hari-hari – ari-ari: ~ hidup kami – ari-ari ni goluh nami; melihat hari baik – maniti ari;

harta — arta, hinadongan; harta benda – hinadongan; harta dunia – arta na itanoh on; harta milik – siminik; harta pusaka – ?; berharta – mararta 

hasil — buah; hasil kerja  – buah ni horja; penghasilan – ?;

hasrat —  sihol ni uhur; berhasrat – marsihol ni uhur

hasta — asta

hasut —  ?; menghasut – patinggil-tinggilhon?; penghasut – ?

hati — atei, hati/perasasan – ateiatei, uhur, pusupusu; hati batang pohon – unok (ni hayu); murah hati – paridop ni uhur?; tinggi hati – gijang uhur; keras hati – hengkeng; makan hati – ?; rendah hati – toruh uhur; sakit hati – borit uhur; ; menyakitkan hati orang lain – mambaen borit uhur ni hasoman; memperhatikan – mampardiatei, mamparimbagaskon; senang hati – malas uhur; hati-hati – asok, manat; jimot; hatihati diletakkan – asok ipapeak; kata hati – gorak ni pusupusu, panggora ni uhur; mengambil hati – mambuat uhur; keras hati – hengkeng; jugul; hati bercabang – uhur marhujai-hujon; ber-hati2 – ?; orang yang selalu ber-hati2 – halak na pangkei?; kurang ber-hati2 – hurang pangkei; selalu hati2 – tong pangkei

haus — horahan; kehausan – horahan?

hayat — goluh; menghayati – mampargoluhkon; dihayati –  ipargoluhkon

hebat — beteng; sok hebat – pantang lang; orang hebat — ?

heboh — ?; menghebohkan – ?; kehebohan – ?

helai  — bulung, lambar; sehelai – sambulung, salambar

hemat — palar: kita jangan boros, berhematlah – ulang royal hita, palar ma; menghemat – ?; bersikap hemat – marsidabu?

hembus — ombus, sompul; mengembus – manompul: menghembuskan nafas – matei, marujung; mengdihembus – isompul;

henti — soh; berhenti – soh; dihentikan – ipasoh; perhentian – ?

heran — longang

hibur — apoh; menghiburmangapoh; dihiburiapoh; penghiburanapohapoh; kata ~ – kata-kata penghiburan

hidang — idang?

hidung — igung; marigungmempunyai hidung; cincin atau ring
tambatan tali pada hidung
lembu atau kerbau disebut halihir

hidup — goluh; hidup kekal – goluh sadokah ni dokahnihidup baru – goluh na bayu/barumenghidupkanpagoluhkon; dihidupkanipagoluhkehidupan – hagoluhan: ~ kekal – hagoluhan sadokah ni dokahni

hikayat — turiturian

hikmat

hijau — ratah; menghijau – maratah; kehijau-hiauan – maratah-ratah; yg hijau – siratah

hilang — agou, magou menghilang – ?; kehilangan – agoan; mengalami/menderita kehilangan haagouan; menghilangkanmangagouhon; hal/keadaan hilanghamamagou

hilir — kehen ; hilir mudik — hujai hujon

himbau — pindo, pindou; menghimbaumangindohon; himbauan – pangiondouan

himpit — odoh; menghimpit – mangodoh; menghimpit sp penyek – manlisatkon; terhimpit sampai remuk
malisat;

himpun — runggu, tumpu; berhimpun – martumpu, marrunggu; tempat berhimpun – parrungguan; perhimpunan – partumpuan

hina — hiri, mahiri; menghina – pahirihon, paetek-etekhon, pabadorhon?; terhina – mahiri; kehinaan – hahirion;

hindar — lembang, eluk; menghindar – mangeluk: ~ kl ditanya – mangeluk anggo isungkun; menghindarkan – manlembangi; dihindarkan – ilembangi; terhindar – daoh humbani; terhindari – tarlembangi: tdk ~ – lang tarlembangi;

hingga — das bai, ronsi, tinggom, ontap?; hingga sekarang – das bai/bani sonari; sehingga – maradu?: maradu lang bois – sehingga tidak habis?; 

hinggap — songop; menghinggapi – mansogopi; dihinggapi – isogopi;

hirau — parduli; menghiraukan – mampardulihon; diperdulikan – ipardulihon

hirukhiruk-pikuk – lutu, gosou, gaor

hirup — ?

hisap — onsop; menghisap – mangonsop: ~ rokok – manginsop; dihisap – ionsop;

hitam — birong; menghitam – marbirong; sangat
hitam – birong tumang;

hitung — etong, bilang; berhitung – maretong; dihitung – ietong; perhitungan – paretongan; menghitung besar/jumlah – mamilangi; hitung-hitung – anggap ma gabe; hitung-hitungan – mangitung-itung: tdk baik terlalu ~ kpd org tua – lang dear mangitung-itungtu bani orang tua; memperhitungkan – mardabudabu;

hobby — ?

hormat — hormat, tipak, maradat, pasangap: hormatilah ibu bapamu – pasangap ma namatorasmu; kehormatan – hasangapon; penghormatan – ; terhormat – hinormat: kpd yg terhormat –  hubani nahinormat; saling menghormati – marsipasangapan; duduk di tempat  terhormat – hundul i luluan (lawan dari “hundul i talaga”); tempat duduk terhormat – ianan na sangap;

hore – ?

hubung — berhubung dgn – domu halani; hubungan – partalian; putus hubungan – ?; hubungan kekerabatan – partuturan: bgm ~ dg dia – sonaha partuturan bani  

hujam — rojak ?; menghujam – manrojak?

hujan — udan; hujan es – ambolas; hujan rintik2 – udan paris2; hujan tak henti2 – udan marnunut-nunut; hujan lebat – mapor, udan na manaloso, udan haba-haba; hujan petir – ?; musim hujan – musim udan;

hukum — uhum; titah; dihukum/ditegur – ipinsang; hukum, peraturan – titah; menghukum – manguhum; patuh kepada hukum – sipambalosi bani uhum?;

hulu — buntu?

hulubalang — ulubalang

huma — juma; bersawah ladang – marjuma

humus — tanoh napu

huruhara — hageoron; huruhara besar – hageoron banggal

hutan — harangan; hutan lebat – harangan toras; hutan belukar – ?; hutan rimba – harangan toras

hutang – utang, singir, ido, idou; hutang budi – ?; berutang – marutang; mengutangi – hutang-piutang – ido, idou, singir; tempat pengutangan – paridouan; berhutang – marbon?;

huyung — ?