K

kabarn kabar, habar, barita, na masa;  kabar gembira – barita malas ni uhur; kabar sedih – barita pusok ni uhur; berkabar – mambere kabar/barita; pengabar – n parbarita, sibaritahon; mengabarkan – v mambaritahon; terkabar – v tarbarita; mengabari – v patugahkon?; pekabaran – n

kabul – balos; mengabulkan – mambalosi: ia tdk dpt mengabulkan permintaanmu – lang boi ia mambalosi pangindouanmu; terkabul – das do: permintaanmu ~ – pangindoanmu das do

kabur (1) — a lang tangkas: penglihatannya sdh kabur – pangidahni domma lang tangkas;

kabur (2) — v simbut

kabut –?

kaca — kasa; kaca mata – kasa mata; berkacamata – markasa mata

kacang — hasang; kacang merah –  dali?; kacang panjang – hassang butuha

kacau — kasou, gaor, sursar; mengacau – manggaori; mengacaukan – pagaorhon; pengacau – panggaori

kadal — ilik, Tachydromus seclineatus

kadang, kadang-kadang — sahali-sahali, sali-sali; terkadang – sahali-sahali, sali-sali

kagok — haduhat?

khasiat — guna

kaidah — aturan, ruhut

kail — kail; memancing – mangkail; terkail – tarkail

kain — kaen, abit, ulos; kain belacu – goda, balacu; kain penggendong – parombah; menggendong anak
dg kain – mangobah; kain tambal – (kaen) pandungkap; kain yg ditaruh di kepala sebagai
alas junjungan – halang ulu?; kain yg dililitkan ketat diatas dada (wanita dulu) – abit datas; kain basahan (dililitkan diatas dada waktu mandi – basahan; kain lampin – ampan; kain rombengan – sigundal

kais — kais, kaes, haes; mengais – mangkais

kait — hait, rait; berkait –  dong haitni; berkaitan – marsihaitan; mardomu (sada pakon na legan)?; mengait – mangkait?; mangaitkan – mangkaithon; kaitan – hait-hait; pangkait;

kakak — kakak, haha; berkakak – markaha, markakak; dong kakak/kahani; kakak/adek perempuan – botou, boto

kakek — ompung dalahi;

kaki — nahei; bekas telapak kaki – bogas, bokas; kaki pengkar – ?; kaki pengkor – rempang; timpang; bagian kaki: paha – hae-hae; lutut – towod; betis – bitis; tumit – tambihul;

kaktus — hatenggat

kaku — jogal, rontong, jorgong;

kala — tingki; kala itu – tingki ai; berkala – marnombas

kalah — tunduk, talu; mengalah – ?; mengalahkan – patundukhon, manaluhon;

kalau — anggo, ia: kalau ini? – anggo/ia on?; kalaulah seperti in – anggo ma namin songon on; kalau aku … – anggo au; kalau-kalau – atap sonaha: ~ ia tak datang – atap sonaha ia lang roh

kalian — hanima, lakan

kalung — sinongkok; berkalungkan – marsinongkokkon; dikalungkan – isinongkokkon; sekalung – ?

kamar — kamar;

kambing – hambing

kambuh — tomboh; menjadi kambuh – manomboh; kambuh sewaktu-waktu – marpanomboh; kambuhan – gati manomboh

kami — hanami; milik kami – bagian nami

kampak — kapak;

kampung — huta; pulang kampung – mulak hu huta; kampung halaman/kampung leluhur – huta hasusuran

kamu — hanima, nasiam (hls)

kan — tene, ate; seperti itu kan! – sonai do tene!

kanan — amun; sebelah kanan – humpit siamun; terkanan – ?

kancil — paes, Tragulus javanicus; Cerita fable atau binatang ttg kancil di daerah Simalungun: Paes pakon Bodat – Kancil dg Monyet; Paes pakon Hereh – Kancil dg Kera; Paes pakon Begu – Kancil dg Harimau; Paes pakon Sibagur – Kancil dg Kodok; Paes pakon Langkitang – Kancil dg Siput; Paes pakon Ursa – Kancil dengan Rusa; Paes pakon Inang – Kancil dengan Ibu; Paes pakon Tanggilang – Kancil dg Trenggiling; Paes pakon Boyok – Kancil dg Kecebong; Paes pakon Buaya – Kancil dg Buaya; Paes pakon Gajah – Kancil dg Gajah; Paes pakon Aili – Kancil dg Celeng; Paes pakon Sirabu – Kancil dg Bangau; Paes pakon Bodat – Kancil dg Beruk

kancing — hansing; mengkancing – manghansing; dikancing – ihansing; terkancing – kancing

kandang — harang;

kandung –?; mengandung – 1 marisi; 2 dear angkula; kandungan – 1 isi?; parnaibataan (=peranakan wanita)

kangkang — ?; mengangkang – ?; mengangkangkan – paranggangkon?; terkangkang – ?

kantong — hunsang; berkantong – marhunsang; mengantongi – manghunsangi; dikantongi – ihunsangi; kantongan – lantang

kantuk — unduh; mengantuk – tartunduh

kapal (1) — kapal, parau;

kapal (2) — andal (kulit yang mengeras dan menebal, mis krn tdk bersepatu;

kapan — andigan, nantigan, sadihari; kapan-kapan – atap andigan?

kapar — galpang; berkaparan – margalpangan; terkapar – galpang?

kapas — hapas;

karena — halani, sabapni

karet, pohon — ?

karib — sindohor?

karung — goni

karunia — sibere-bere, idop ni uhur; mengaruniai – mamberehon;

karya — horja?

kasih — holong; kasih mesra – ?; kasih sayang – idop ni uhur?; berkasih-kasihan – marsihaholongan; mengasihi – mangkaholongi; dikasihi – ihaholongi; pengasihan –  horja haholongan; kekasih – hinaholongan; 

kasur —   podoman

kata — hata; kata pendahuluan – hata parlobei; kata pengantar – hata parlobei; kata sapaan – hata sisei?; kata sepakat – panriahan?; katakan – hatahon; akhir kata
pangunjungi; berkata – nini; berkata-kata – ?; kata penguat: tene: sonai ma tene – demikianlah yapendek kata – pakon pondok; sepatah kata – sangkambabah hata; kata yg nyelekit – hata na dungkit; katakan – hatahon, patugah; yg dikatakan – na nidok: ~ oleh orang tua – na nidok ni orangtua;

kau — ham, ho

ketapeln umbalang; menyasar dg katapel – mangumbalang

kaum — ?

kawan — hasoman, huan, huan-huan; berkawan – marhasoman; mengawani – mangkasomani; kawanan – hulanan; perkawanan – parhasomanion

kawin — marrumah-tangga, marhahotan, mambuat boru, laho, manlangkah; mengawini – laho bani?; mengawinkan anak pr – palahohon; mengawinkan anak lk2 – paompohon; perkawinan – partongah-jabuan, parrumah-taggaon; tidak kawin – lang marjabu, lang laho, lang mompo (lk2);  perkawinan semarga – mardawan begu; kawin lari – marlua-lua, marjabu uhur-uhur; pelaku kawin lari – parlua-lua;  anak pr yg tdk kawin-kawin – naboru na torasan; acara/pesta perkawinan yg diselenggarakan keluarga mempelai pr – ialop jual (Tb?); acara/pesta perkawinan yg diselenggarakan keluarga mempelai lk2 – itaruhon jual (Tb?);

kaya — bayak, manadong, marnah, dong bani; kaya raya – ?; orang kaya – namarnadong; mengayakan – pabayakkon; memperkaya – pabayakkon?; terkaya – sibayakan; kekayaan – haadongon

kayu — hayu, papan; kayu api – soban; kayu salib – hayu parsilang; berkayu – dong hayuni; perkayuan – domu bani hayu; tepung kayu akibat ulah kumbang – hapang, burbur; kayu penyokong – hayu panungkol; sumber kayu bakar – parsobanan; sebilah kayu – hayu-hayu;

kayuh — holei; mengayuh (perahu) – mangkolei; mengayuh (sepeda) – manggohek lereng?; pengayuh – holei

khalayak — n simbuei; ~ ramai – simbuei

ke — hu (kata depan untuk menandai arah atau tujuan): menghadap ke timur – mandompakkon hu hapoltakan

kebal — hobal; mengebal – gabe hobal; mengebalkan – pahobalkon; kekebalan – hahobalon

kebelet — sihol hupudi?

kebiri — kasih;  mengebiri – mangkasihkon; dikebiri – ikasihkon

kebun — juma, pohon; kebun angur – pohon anggur; berkebun – ?

kecam — pinsang, hata; mengecam – maminsang; kecaman – pinsang-pinsang

kecambah — ?; berkecambah – martumbur, tubitubion

kecapi — husapi

kecebong — boyok;

kecele  — kete; ~ sekali – kete tumang

kecewa — borat uhur, etek uhur; kecewa berat – etek tumang uhur: ia ~ – etek tumang uhurni; mengecewakan – ?; kekecewaan – ?
kecil — etek, eneng, eteng; anak kecil – dakdanak na etek-etek; kecil-kecil – etek-etek; kecil sekali – etek tumang; masa kecil (masa kanak-kanak) – panorang hadakdanakon; masih kecil – etek ope; sebagian kecil – otik ope?; mengecilkan –  paetekhon; dikecilkan – ipaetekdiperkecil – ipaetek; kecilkan – paetek

kecoa — ipos, Blattella sp,

kecuali — sobali; tanpa kecuali – ?

kecut — gobir?

kedai — kodei; kedai kopi – kodei kopi; berkedai – markodei; kedai kecil – kodei-kodei

kedap — ?

kedip — hirdop, hidop; berkedip – manghirdop; berkedip-kedip – manghirdop-irdop; mengedipkan – mangirdopkon;  mengedipkan mata – mangirdopkon panonggor

kedongdong –?

kejap — hidop; sekejap – sangkidop

kejar — ayak, lojong; berkejaran – marsiayakan; berkejar-kejaran – marsiayak-ayakan; mengejar – mangayak; dikejar – iayak, iparburu; terkejar – tarayak: tdk ~ – lang tarayak

kejut — hirjat, songgot; mengejutkan – ?; terkejut – tarsonggot, songgotan, tarhirjat; kejutan – hasonggoton, songot-songgot?, hirjat-hirjat

kekar — botang, tobtob, togap

kekasih — haholongan?

kelabang — ansisibang

keladi — suhat, hawei; daun keladi – bulung ni hawei

kelahi — tinggil, bada; junggap (ttg binatang/khewan); berkelahi – martinggil, marbada; suka berkelahi – partinggil, parbada;

kelak — n magira;

kelakuan — n parlahou, pangabak; kelakuan saleh – daulat?

kelama holom, golap; kekelaman – hagolapon

kelambu — kalambu

kelamin — alat kelamin lk2 – natu;

kelana — n lajang; berkelana – marlajang; pengelana – parlajang

kelantang — kalantang

kelapa — halambir, kalapa; daun kelapa muda yg dipakai sbg hiasan – ?; kulit buah kelapa – sabut kalapa

kelayapan — maor, dalan-dalan hujai hujon?

kelebatsekelebat – alibas?

kelelawar — arip-arip, lingkaboh

kelenjar — pembengkakan pd kelenjar pangkal paha, batas leher dan kepala – deledele;

kelentit — diladila, dildil, nonok

kelereng — guli, main kelereng – marguli

keliling — n 1 liot (var. liut); 2 inggot; 3 lilit; berkeliling – manlioti: duduk berkeliling – hundul maringgot; v berkeliling-keliling – medang-edang?; mengelilingi – manlioti; dikelilingi – ilioti, iinggoti; sekeliling (seluruh) dunia – liot tanoh on; membawa berkeliling – mangaliothon?; sekeliling – liot, inggot: mencangkul ~ pohon itu – manangkul inggot hayu ai; “…. keliling kota itu adalah ….” – lilit ni huta ai inggot…” (Yeh 48:35)

keling, orang — halak holing/koling

kelip/kerdip — ?

keliru — lepak, simbei; anggapan yg keliru – pandapot na lepak;

kelok — n egot, legot; berkelok – maregot; berkelok-kelok – marlegotlegot; mengelok – maregot; mengelokkan – manlegotkon

kelompokn holmou, holmouan

kelontong — n kalontong

kelopak — n ?; mengelopakv manlaklak

keluang — arip-arip, lingkaboh

keluar — v kaluar, luas, mandarat; mengeluarkan – padaratkon; tempat keluar – hapuasan; dikeluarkan – ipadarat;  n keluaran – na hun?; n pengeluaran – pangaluaran, balanja

keluargan jabu; berkeluargav martongah jabu; keluarga pihak istri – tondong; keluarga pihak suami – sanina; keluarga saudara pr suami – boru

keluh — orong; keluh kesah – orong; berkeluh – v mangorong, morong; berkeluh kesah – morong-orong;  mengeluhkan – mangorongkon; keluhan – n orong; v keluhkan – paorong-orong

kelupas — v laklak; mengelupas – manlaklak: ~ kubis – manlaklak kol; mengelupasi – manlaklaki; dikelupas – ilaklak; dikelipasi – ilaklaki; terkelupas – malaklak

keluyur – edang; keluyuran – v medang-edang;

kemah — n lampo-lampo; berkemah v marlampo-lampo; perkemahan – parlampo-lampoan

kemaluan — n hailaan; kemaluan wanita – tete (ksr); kemaluan lk2 – natu (ksr); 

kemarau — a logo ari; musim kemarau – panorang logo ari; 

kemarin — n nantuari; kemarin dulu – nantuari sada

kembali — v mulak, suang: hidup kembali – mulak manggoluh; ki kembali kerahkatullah – marujung goluh; v mengembalikan – paulakkon: ~ kekuatan – pasuang gogoh;  n pengembalian – ?; kembalian – ulak: mana ~-nya? – ija ulakni?; kembalikan – paulak: ~lah dulu – paulak ma lobei; terulang kembali – mangulaki;

kembang — v hombang; berkembang – hombang?; mengembang – hombang; mengembangkan – ?; perkembangan – ?

kembara sirindu-rindu

kembung — a pulnang, gombung;

kemenyan — n hamonan;

kemilau — a hillong, marhillong

kemiri — n gambiri, harangka

kempis — a kompes;

kempot — a gamir, royut?; pipi kempot – gamir-gamir?

kemudi — n ?

kena — v hona; mengena – hona?; mengenai – mangonai; tdk kena – lang hona; kena tegor – hona hata

kenal — v tanda: ku kenal dia – hutanda do ia; tdk kenal mau – lang mambotoh maila; berkenalan – marsitandaan; mengenal – mananda; mengenali – mananda; memperkenalkan – patandahon; terkenal – tarbarita; kenalan – n tinandaan; n perkenalan – ?; pengenalan – n panandaion

kenapa — mase

kencang — ?

kencing — v osap, mosap, titis, litap; air kencing – taga

kencur — hasior, Kaempferia galanga

kendala — abat, angkat; berbagai kendala – abat-abat

kendali — ?

kendi — n hudon?

kendur — a hondur;

kental — a malhot; mengental – v gabe malhot; mengentalkan – ?;

kendala — n abat, abat-abat;

kentut — n untut; v muntut; mengentuti – manguntuti; terkentut – taruntut; terkentut-kentut – ?

kenyal — ?

kenyang — a bosur; kenyang makan – bosur mangan; silahkan sampai kenyang! – bahen bosuri!; mengenyangkan – v pabosurhon; kekenyangan  – n mabosurtu; sekenyangnyaadv sabosurni; sekenyang-kenyangnya – adv sabosur-bosurni

kepal — ?

kepala — ulu, simanjujung (hls); n ikat kepala lk2 – gotong; tutup kepala lk2 –  tangkuluk; tutup kepala pr – tujung, bulang; keras kepala – hengkeng; v mengangkat kepala (tengadah) – mandorgak; batok kepala anak yg masih lunak – salimbubu

kepalang — ?

kepinding — tanga, tangah, Cimex rotundanus

keping — n kamata: beli dua keping – boli dua kamata; berkeping-keping – v?; mengeping – ?; kepingan – ?

kepiting — n ganjou;

kepompong — n lampusung

kepung — ?

kera — hereh, Macacus synomolgus;

kerabat – n diha-diha, sindohor, hade-hade; kedudukan dlm kekerabatan – tutur; mempelajari hubungan kekerabatan – martuturberkerabat – v dong ope tutur ; kekerabatan – n partuturan

kerakn kuskus; mengambil dan memakani kerak nasi yg baru dimasak – v mangkuskusi

keramas — maranggir (biasanya menggunakan jeruk purut)

keramat — ?; tempat keramatn parsibumbahan?

kerangn langkitang?

kerangka (manusia) — n holi-holi

keranjang — n karanjang; sekeranjang – sakaranjang; keranjang dari rotan/bambu tempat penyimpanan beras, dll – tapongan

keras — a koras, tenger; gogoh;  keras hati – ?: keras kepala – hengkeng, jungil; terlalu keras – korastu, tengertu, matengertu; sakit keras – tomos; keras-keras – gogoh-gogoh; berkeras – manggogoghon; mengeras – gabe koras/tenger?; mengeraskan – patengerhon, pagogohkon; memperkeras – ?; bersikeras – mangkagogohkon?; sekeras-kerasnya – sagogoh-gogohni

kerat — n toktok, tagil; sekerat – santoktok; mengeratmanoktok;

kerbau — n horbou, siopat nahei (hls); menggembalakan kerbau – v marmahan horbou; kubangan kerbau – panrawangan ni horbou

kerdil — a pengpeng;

keren — ?

kereta — n gareta; kereta perang – gareta porang; pemilik/pengandara kereta – pargareta

keriap — n gulmit; berkeriapv manggulmit

keriap — v gulmit, manggulmit

kering — horah; horing, hiang; kering kerontang – horah tumang; mengeringv gabe horah; mengeringkann pahorahkon; pengeringan – ?; kekeringann ?; menghentikan aliran air ke sawah supaya kering – mangkorahi.  

keringat – v hadogas; keringat dingin – ?; berkeringat –  hadogasan; keringatan – hadogasan

keriputn pirungut; berkeriput – marpirungut

kerja — v horja; kerja bakti – monjap, haroan; bekerja – marhorja; bekerja gotong rotong – monjap, marharoan; bekerja keras – (horja) marpokpok; mengerjakan – mangkorjahon; pekerjan parhorja; pekerjaan – n horja; pekerjaan mengawinkan anak lk2/pr – horja unjuk; kerjasama – marsada-horja?; pengerjaan – n pangkorjahon; sekerja – sahorja;

kernet — kenek

keroncongan, perut —  margoroki

kerongkongan — tolonan;

kertas – kortas

keruk — a gombur; mengeruh – v (gabe) gombur; mengeruhkan – pagomburhon; kekeruhan – n pargombur?

kerumun runggu, tunggu; kerumunan – sirungguan; dikerumuni – ditunggui

kerut — n lukluk, pirungut; kerut muka – pirungut (ni bohi); berkerutv malukluk, marpirungut; berkerut-kerut – marpirungut; kulit berkerut – (huling-huling) marpirungut; mengerut – ?; pengerutan – ?

kesal — a motom, mostom; mengesalkan – v pamostom uhur?; n kekesalan –  mostom ni uhur?

keseleg — singgak, singgok, tarsinggok, singgokan

kesimpulan — n rimpun, panrimpunan

kesurupan — n siaran?; isorung begu-begu

ketam — v otam; mengetam – mangotam; pengetam – n  otam, pangotam;

ketan — (boras) sipulut

ketapel — lih. katapel

keterangan — n hatorangan; mencari keterangan – mangindahi hatorangan;

ketiak — n kihik;

ketika — n bai/bani na, tingki, panorang; ketika itu – tingki/panorang ai; adv seketika – ?; satu ketika – sada panorang: pada ~ – bani sada panorang;

ketimun — ketimun sayur – ansimun (Tb, jipang); ketimun lalap (juga di-acar) – ansimun

ketip — getep

ketok — v hartuk, tuktuk; mengetuk – manghartuki

ketombe — turtur; ketombean – turturon

ketuban –?

ketuk — lih. ketok

ketumbar — hatumbar, Coriandrum sativum

keturunan — n pinompar; tidak berketurunan – lang marniombah;garis keturunan – tarombo;

khalayak — n simbuei, halak namabuei;

kharisma — a tongam

khasiat — ?

khawatir — a biar, holsoh, gobir; kekhawatiran – hinolsohkon

khayalan — ?

khianat — n tahi, partahi-tahian; mengkhianativ mantahihon; pengkhianatann partahian

khotbah — n ambilan; khotbah diatas bukit – ambilan iatas dolog; berkhotbah – v marambilan; mengkhotbahkan – mangambilankon; pengkhotbahan – n parambilanon?;

kian — adv lambin; sekian – sonai ma: ~ dahulu – sonai ma lobei

kidal — a jaluk, parjaluk, parsiambilou

kikir (1) — n kihir; mengikirv mangkihir

kikir (2) — a dogil, pilohir

kilap — a kilap?, hillong; berkilapv marhillong; berkilap-kilap –  – marhillong-hillong; 

kilat — ?

kilau —a linang; berkilauv marlinang; berkilau-kilau – marlinang-linang; mengilau – marlinang?; kilauan – linang, hillong?

kilir — terkilir – tarsidir, pudek, pudok, puhei

kincong bunga kincong (Etlingera elatior) yang sudah kembang – sihala

kira — n agan, hira; adv kira-kira – lobih hurang, hira-hira; mengirav mangagan?; mengira-ngira – mambahen hira-hira-hira; tidak dikira – na so panagaman; kukira/saya kira – huagan, memperkirakan – mamparetongkon; diperkirakan – iparetongkon; perkiraan – paretongan;  kiranya – andohar: ~ Tuhan menyertai kita – andohar ma Tuhanta mangkasomani hita; sekiranya – adv ?; tidak terkira – lang taretong;

kirin siambilou; kiri kanan – siamun siambilou; berjalan sebelah kiri – mardalan humpit/hun siambilou; menggunakan tangan kiri – parsiambilou

kirimv tongos; berkirim – manongos; berkiriman, berkirim-kiriman – marsitongosan; mengirim – manongos; mengirimi – ?; mengirimkan – manongoskon; dikirim – itongos;  kirimann tongosan; pengirim – panongos, na manongos; surat kiriman – surat tongosan; terkirim – domma itongos

kita — hita

koar — berkoar – lalab marsahapi

kocak — gereh, hear, tenggar

kocar kacir — ?

kocorv mardalan; mengocorkan air – padalan bah

kodok — tohuk, bojak

kodrat — biak?

koitus — v marsandut, martetet, (hls) parsaoran ni dalahi pakon naboru

kojorv kas matei, marujung (goluh)

kokok — n tahuak; kokok ayam- tahuak ni dayok; (ayam) berkokokv martahuak

kolam — tobat;

kolangkaling — halto

kolok, kolokan — inih, mainih

kolong — n tungkarang;

konsentrasi — hilang konsentrasi – mampar pingkiran

kontan — surduk borot

konyongsekonyong-konyong – sompong

kopin kopi; minum kopi – mangopi; kedai kopi – kodei kopi

kopiahn tangkuluk

korban — berkorban – mangkopkop; pengorbanan – pangkophopion

korek — ?; mengorek ke dalam tanah – mangkurak (hurak)

koreng — darang (pd khewan) ; korengan – darangon

kosonga kosong, lumei; mengosongkanv palumeihon; mengosongkan diri – palumei diri; pengosongan – parpalumei?; kekosongan – n halumeian?; sekosong-kosongnya – adv – salumei-lumeini?; padi yang kosong – omei na lambang

kotor — butak; mengotori – pabutakkon; kata-kata kotor – hata na butak; kotorann tois;

koyaka rigat; koyak-koyak – rigat-rigat: baju yg ~ – baju na rigat-rigat; mengoyak – v manrigat; mengoyak-ngoyak – manrigati; mengoyakkan – manrigatkon;  

kuahn kuah, bahni: tambah kuahnya – tambah bahni

kuakv buka

kuali — balanga

kuasan hagogohon; yang maha kuasa – pargogoh na so tarimbang; berkuasa – marhagogohon; menguasai – ?; penguasa – parkuasa

kuata gogoh, doras; kuat-kuat – gogoh: pegang ~ – jolom gogoh; menguatkan – mampargogohi; memperkuat – pagogohkon?; penguat – n na pagogoh; penguatan – na pagogohkon;  kekuatan – hagogohon: ~ batin – hagogohon ni tonduy; sekuat-kuatnya – adv sagogoh-gogohni

kuatir — gobir, biar, haru ni uhur?; 

kubang — rawang; kubangan kerbau – (par)rawangan ni horbou; lih. hobong-hobong

kubis — kol

kuburn kubur, tanom; menguburv mangkubur, mananom; menguburkan – mananom; kuburan – kuburan, tanoman

kucil — bali; mengucilkan – pabalihon; dikucilkan – ipabali; terkucil – bali?

kucing — huting

kudan huda; berkudav marhuda

kudisn hulus, darang, rutu; kudisan – hulusondarangon, rutuon 

kuduk — tanghuhuk; bulu kudukku berdiri mendengar berita itu – sogar ambuluku manangar barita ai 

kudusa susi, pansing; roh kudus – tonduy na pansing; menguduskan – papansing; pengudusan – ?; kekudusan – hapansingon

kue — kue, kueh

kuku — sisilon

kulai –?

kukuh — toguh

kulaiv albing, gayung; terkulai – v malbing, gayung; terkulai-kulai – malbing-albing, gayung-gayung

kulit n hulithulinghuling; kulit kayu – laklak ni hayu; berkulit – ?; menguliti – manghuliti;  

kulup –hulup

kumandang – aloling; berkumandang – maraloling

kumata (Jw) manomboh, mangulaki

kumbangn gistung; kumbang kotoran manusia/sapi – junggal meong; kumbang di/melobangi kayu tiang rumah – borong-borong

kumisn gumis; berkumis – v margumis; org berkumis – pargumis

kumpul — v tumpu, humpul; lolo; berkumpul – martumpu, marhumpul; i berkumpul-kumpul – martumpu-tumpu; mengumpulkan – patumpuhon; dikumpulkan – ipatumpu; kumpulkan – patumpu; terkumpul – tumpu: ~ semua satu juta rupiah – tumpu ganup sajuta rupiah; kumpulann tumpuan, partumpuan; pengumpul – na patumpuhon; menyiapkan makanan alasan berkumpul-kumpul – partumpu-tumpuan

kumurmarsirukuh

kunang-kunangn salipotpot; mata berkunang-kunang – ?

kuningn gorsing;

kunjungebat, tohu, tandang; berkunjung – manohu, martandang; dikunjungi – itohu, itandangi; kunjungan – a panohuon;  kunjungan dadakan dg membawa makanan ke rumah “boru” – manonggot 

kunyahhilhil?, harat?

kunyit n huning, hunig, Curcuma domestica

kupasv bikbik, hubak, uak, orlak; mengupas – mambikbik, manguak, mangorlak, mangkubak (durian, joring, dll); terkupas – morlak, muak; mubak; pengupas – pambikbik

kuping n pinggol; berkuping – v marpinggol; menguping – manangar sipsip

kuplukn tangkuluk

kupu-kupun ampul-ampul

kura-kura — n antipah

kurangadv hurang, moru; kurang lobih – lompu hrang; berkurang – v marhurang, moru; dikurangi – ihurangi, iorui; mengurang – lambin hurang/moru;  mengurangi – ?; mengurangkan – ?; kekurangan – hahurangan; sekurang-kurangnya – silangan?; 

kurapn ? 

kursin korsi;

kurungv hurung; mengurung – pahurungkon; dikurung – ihurung; terkurung – hurung; pengurungann ?; kurungan – hurungan     

kurusa merung; kurusan – merung-merung: orangnya ~ – merung-merung halakni; mengurus – v gabe merung; menguruskan – pamerungkon

kusama ?

kusta n gadam; terkena/menderita kusta – gadamon

kusuta rundut; bulut; hati kusut – uhur na rundut; mengusut – gabe rundut; mengusutkan – parundutkon: ~ hati – parundut uhur; kekusutan – harunduton, hinarundut?

kutat v pajok; berkutat – pajok: disana dia ~ dg pekerjaannya – ijai ma ia pajok bani horjani

kutikv gulmit, osor, muit; berkutik – manggulmit, mosor: sedikitpun tdk ~ dari tempat duduknya – otik pe lang muit/mosor hun hundulanni

kutiln

kutipv salong, utip; mengutip – mangutip, manalong; dikutip – iutip, isalong;  pengutipan – panalongan

kutun hutu; kutu busuk – tanga, tangah; terkena kutu – hutuon; mengutui, mencari kutuv marhutu

kutuka papa, sapata, bura, burabura; mengutuk(i) – v mamurai; dikutuk – iburai; terkutuk – hona papa, hona bura-bura; kutukan – papa-papa, bura-bura;

kuyua  melus bohi?

kuyupa bonsot, bonsotan, mosap, taptap