Z

zaman — akhir zaman – panorang parpudi, ari parpudi

zending — sending

zinah — bangkis; berzinah – marbangkis; orang yg berzinah – parbangkis; perzinahanparbangkison